Vad är en bilförsäkring?

En bilförsäkring är en försäkring som täcker skador som uppstår på och i din bil. Det finns olika bilförsäkringar. Du kan också försäkra Epa-traktorn?

Jämför bilförsäkring

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ger bara ersättning för personskador & skador på medtrafikanters egendom. Alltså ifall du (Av en olyckshändelse) skulle skada någon annans bil så skulle trafikförsäkringen ersätta detta. En annan sorts av försäkring är

Halvförsäkring

En halvförsäkring ersätter delar ifall de har blivit skadade av brand eller blivit stulna.

Andra delar som ingår i en halvförsäkring är:

  • Viss maskin och elektronikskador.
  • Krishjälp.
  • Räddning.
  • Rättsskydd.

Och den absolut sista bilförsäkringen är

Helförsäkring

En helförsäkring täcker allt som är ovan och allt annat vid en olyckshändelse. Det täcker alltså medtrafikanters personskador & skador samt dina egna.

Varför bör jag inte alltid välja helförsäkring?

Enligt lag så måste alla bilar ha en försäkring. Men du kanske inte alltid väljer en helförsäkring bara för att den täcker allt. Huvudorsaken till att du ibland borde välja en halv- istället för en helförsäkring är att det är en mycket billigare försäkring.

Säg att du har köpt en ny bil för 1 miljon kr. Då bör du välja helförsäkring istället för halvförsäkring eftersom att det kommer kosta dig 1 miljon kr att ersätta din bil ifall du skulle vara med i en bilolycka.

Men ifall du har en bil för 10.000-15.000kr kanske du borde fundera på en halvförsäkring eftersom att en helförsäkring är dyrare. När en olycka väl händer din bil kanske du redan har betalat över bilvärdet i försäkringspremie.

Det är dyrt att strunta i bilförsäkringen

Om du inte har en bilförsäkring så kommer du att få betala en straffavgift. Den här straffavgiften får inte bara mer än 10% av den högsta trafikförsäkringspremien på marknaden. Du kan se i tabellen vad det kostar dig per dag att inte ha en försäkring på bilen.

TFF kod

Avgiftsgrupp

Avgift/Dag

0101 Personbil (Taxi) 180 kr
0102 Personbil (Budbil) 34 kr
0103 Personbil (Yrkesm. uthyrning) 65 kr
0104 Personbil (Husbil) 10 kr
0105 Personbil (Övriga) 160 kr

Du kan jämföra bilförsäkringar utan personnummer.