Hemförsäkring vid blixtnedslag och åska – så fungerar det

hemförsäkring blixtnedslag

Hur fungerar hemförsäkring vid blixtnedslag eller åska? En hemförsäkring är en av de mest grundläggande skyddsformerna för våra hem, och din hemförsäkring kan bli avgörande vid blixtnedslag och åska. Blixtnedslag kan orsaka stora skador på både byggnader och elektronisk utrustning.

Som du redan vet så söker sig blixten ofta till de högsta punkterna och kan därför leda till direkt skada på ditt hus genom att slå sönder tak, lägger eller fönster. Men något som är ännu vanligare är de indirekta skadorna som uppkommer när det blir ett blixtnedslag i närheten. De elektriska spänningstopparna kan följa ledningar in i huset och förstöra elektronisk utrustning, t.ex datorer, tv-apparater och vitvaror. Detta kan inte bara leda till kostsamma reprationer, men också till att du förlorar personlig information eller minnen.

Vad täcker en hemförsäkring vid blixtnedslag?

Din hemförsäkring erbjuder ett brett skydd för ditt hem och skador som orsakats vid blixtnedslag. Det kan vara direkta skador på byggnaden, skador på elektronisk utrustning eller förlust av personliga saker. Du kan även få ersättning för extra kostnader, såsom tillfälligt boende under reparationstiden.

Direkt skada på byggnaden – hemförsäkring vid blixtnedslag

Om det blir ett blixtnedslag direkt i din fastighet och det blir skador på byggnadens struktur. Alltså till exempel tak, väggar eller fönster, så täcks oftast detta av din hemförsäkring. Kostnader för reparation (eller ersättning) av de skadade delarna täcks av hemförsäkringen. Oftast tas det in en certifierad hantverkare som ska bedöma om skadorna bör repareras eller om de skadade delarna bör ersättas.

Skador på elektronisk utrustning

De vanligaste orsakerna till skador i hemmet vid blixtnedslag är elektriska överspänningar. Dessa kan uppstå när blixten träffar elnätet eller bara när den slår ner i närheten av ditt hem. Dessa överspänningarna kan skada eller helt förstöra elektroniska saker såsom datorer, TV-apparater, kylskåp eller andra hushållsapparater. Vanligtvis täcker hemförsäkringen dessa skador, men det är viktigt att kolla så att det inte finns några begränsningar eller specifika villkor som gäller.

Vilket ersättning du får utgår från ålder och värde. Värdet på datorer, kylskåp och TV-apparater skrivs ner i efterhand. Från 100% av nypriset om produkter är nyare lön ett år till mindre än 20% om den är äldre än fem år. Självrisken för skador på elektronisk utrustning varierar ofta på mellan 1 500 kr och 3 000 kr beroende på vilket försäkringsbolag du har din hemförsäkring hos.

Förlust av personliga tillhörigheter

Om dina personliga tillhörigheter förstörs av ett blixtnedslag, till exempel om en brand skulle utlösas, så bör din hemförsäkring täcka kostnaden för att ersätta dessa föremål. Det inkluderar möbler, kläder, smycken och andra personliga ägodelar. Dock så är det mycket ovanligt att blixtnedslag leder till brand.

Extra kostnader och tillfälligt boende

Några hemförsäkring täcker också extra kostnader som kan komma till följd av ett blixtnedslag, till exempel kostnader för tillfälligt boende under reparationstiden. Det är däremot inte alla gånger som ditt hem blir obeboeligt under den tiden, och om det inte är det så kan du fortfarande bo i huset och får därför ingen ersättning för tillfälligt boende.

Det kan variera

Kom ihåg att om ditt försäkringsbolag täcker din skada beror helt på det enskilda försäkringsbolagets regler och policys, precis som när det gäller andra saker än blixtnedslag, t.ex hurvida sjukförsäkring ingår i hemförsäkring osv.

Hur skyddar man hemmet mot blixtnedslag

Det går faktiskt aldrig att skydda sig till 100% mot blixtnedslag. Dock så rekommenderar försäkringsbolagen bl.a att du installerar ett åsk- och överspänningsskydd. Om du bor i en villa så kan du installera åskledare. Utöver detta så bör du, vid åska, även tänka på att:

  • se till att du drar ut alla sladdar från konstakter
  • om du bor i villa kan du installera en jordfelsbrytare eller åskledare
  • glöm inte bort att koppla ur robotgräsklippare/robotdammsugare ur laddstationen
  • säkerhetskopiera viktiga filer och dokument på din dator, t.ex genom att lägga det på ett usb-minne
  • installera jordfelsbrytare

Du bör även göra det om du ska resa iväg, eftersom du inte vet om det blir blixtnedslag och åska under tiden du är borta. Du kan hitta fler råd om vad du bör göra hos Krisinformation.se.

Hur gör man en skadeanmälan efter blixtnedslag

Att göra skadeanmälan på din hemförsäkring efter blixtnedslag är enkel process idag. Du loggar in hos ditt försäkringsbolag och går till sidan för skadeanmälningar. Därefter kan du göra skadeanmälan online. Om du hellre vill göra det via telefon eller fysiskt så kan du ringa till försäkringsbolaget eller åka in till närmaste kontor.

Skribent & grundare av FörsäkraMig.se.