ACCEPT

Accept är ett svenskt försäkringsbolag och är privatägt. Här hittar du inte de vanligaste försäkringar som de flesta andra försäkringsföretag erbjuder. Företaget jobbar framför allt med internetbaserade försäkringslösningar inom inkomstförsäkring, men även Loss of licence-försäkring, Reseförsäkring och uppsägningstvistförsäkring. Accept inkomstförsäkringar kan tecknas av både anställda och egen företagare.

Accept inkomstförsäkring

Accept har varit aktiva sedan år 1998. Deras inkomstförsäkring passar bäst för den som:

 • Är tillsvidareanställd
 • Bor och jobbar i Sverige
 • Har inkomst på minst 33.000 kr
 • Vill ha ett bättre ekonomiskt skydd mot arbetslöshet

Villkor för att teckna inkomstförsäkring från Accept

För att kunna teckna Accept´s inkomstförsäkring ska du vara tillsvidareanställd sedan minst 12 månader och omfattas av LAS (Anställningsskyddslagen). Du måste bo och jobba i Sverige och vara medlem i en svensk Akassa. Accept inkomstförsäkring gäller tills du är 62 och försäkringen går att teckna tills du är 55 år.

Accept godkänner inte ny försäkringsansökan om du redan har fått A-kassa de senaste 2 åren och du får inte känna till om varsel pågår på arbetsplatsen.

Kvalifikationstid

Försäkringen har en kvalifikationstid på 12 mån, vilket innebär att man måste teckna den och jobba i minst 12 månader innan ersättning kan begäras. Karenstiden är densamma som A-kassan, dvs 6 dagar.

Det finns inte en uppsjö av försäkringsbolag som erbjuder inkomstförsäkringar förutom Accept, men bland annat även Unionen, Ledarna, Akavia och Vision har bra inkomstförsäkringar med varierande villkor.

Loss of licence-försäkring

En Loss of Licence-försäkring är en specialförsäkring, certifikatförlustförsäkring för yrken som exempelvis piloter där ett godkänt medicinskt certifikat krävs. Försäkringen ger ett skydd till piloter och flygledare om du skulle förlora ditt medicinska certifikat på grund av exempelvis sjukdom. Du väljer själv försäkringsbelopp.

Villkor för att teckna Accept certifikatförlustförsäkring

 • Kan vara Pilotstuderande.
 • Gäller även Pilot som ej är arbetslös.
 • Piloter som nyligen blivit arbetslös men hos sin arbetsgivare omfattats av en loss of licence-försäkring.
 • Flygledare som inte är arbetslös.

Åldersbaserad premie

Premien ökar då man blir äldre, ca 8 – 12% för varje år. Exempel:

 • 25-år 0,35% – 0,38% av försäkringsbeloppet
 • 35-år 0,69% – 0,75% av försäkringsbeloppet
 • 45-år 2,16% – 2,33% av försäkringsbeloppet

Accept Uppsägningstvistsförsäkring

Om du blir uppsagd på felaktiga grunder, kan en uppsägningstvistförsäkring via Accept hjälpa dig att förhandla fram uppsägningsvillkoren. Det kan exempelvis gälla arbetsbefrielse och rätt till advokat och rättegångs­kostnader. En uppsägningstvistförsäkring kostar 60 kr i månaden.

Villkor för uppsägningstvistförsäkringen

Uppsägningstvistförsäkringen gäller både vid uppsägning och varsel och omplacering. Du måste vara anställd på en arbetsplats i Sverige som omfattas LAS (Lagen om anställningsskydd). Enligt LAS måste en uppsägning vara sakligt grundad, vilket innebär att uppsägningen enbart får ske på grund av arbetsbrist eller personliga skäl som till exempel misskötsamhet, bristande lämplighet och oförmåga att samarbeta.

Nedsatt arbetsförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom är ingen rättslig grund för avsked.

Från försäkringen får du ersättning för ombudskostnader och rättegångskostnader upp till 300.00 kr och självrisken är 20 % av kostnaden, med en kvalifikationstid på 6 mån.

 • Upphör vid 62 års ålder.
 • Kan tecknas upp till utgången av 59 års ålder
 • Gäller ej tvist vid lönefrågor
 • Gäller ej vid egen uppsägning