.

JÄMFÖR OCH BYT – BILLIGASTE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGARNA

JÄMFÖR
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Olycksfallsförsäkring är viktigt ifall att du skadar dig, bryter en arm eller gör dig illa. Vi hjälper dig att jämföra olycksfallsförsäkringar från de olika försäkringsbolagen för att se till att du får den bästa försäkringen just för dig.

Läs på om vilken försäkring som passar dig bäst

Jämför olycksfallsförsäkring

Teckna snabbt och smidigt

.

jämför olycksfallsförsäkring

Oycksfallsförsäkring om något händer

vad är en olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger dig (eller dina närstående) ersättning ifall det skulle hända dig något. Vilken ersättning du kan få från din försäkring beror lite på vilken olycksfallsförsäkring du har, men några exempel på när du kan få ersättning är om du

 • får kostnad(er) i samband med vård
 • du får ett ärr efter en skada
 • kör omkull med crossen och skadar dig
 • avlider på grund av ett eller flera olycksfall
 • får ett benbrott, då kan du utnyttja engångsbelopp
 • skulle få en bestående psykisk eller fysisk skada
 • inte kan arbeta (ekonomisk invaliditet)
 • råkar ut för en idrottsskada

Exempel på gånger som din olycksfallsförsäkring inte gäller är:

Ersättningar beror också på vilket belopp du har valt. I de allra flesta fall sänks beloppet ju äldre du blir.

Tänk på

 • Kolla ifall du redan har en olycksfallsförsäkring, i vissa fall kan en försäkring ingå med jobbet, fackförbundet eller någon förening som du är med i
 • Ersättningen sänks ju äldre du blir
 • Vanligtvis gäller inte försäkringen vid riskfyllda aktiviteter
 • Det kan vara bra att ha en olycksfallsförsäkring om du spelar sporter som t.e.x hockey eller rugby.