Olycksfallsförsäkring: Jämför & teckna sjuk och Olycksfallsförsäkring Online

Vad är en olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger dig (eller dina närstående) ersättning ifall det skulle hända dig något. Vad du kan få ersättning för beror lite på vilken olycksfallsförsäkring du har, men några exempel på när du kan få ersättning är om duvad är en olycksfallsförsäkring

  • får kostnad(er) i samband med vård
  • du får ett ärr efter en skada
  • avlider på grund av ett eller flera olycksfall
  • får ett benbrott, då kan du utnyttja engångsbelopp
  • skulle få en bestående psykisk eller fysisk skada
  • inte kan arbeta (ekonomisk invaliditet)

Ersättningar beror också på vilket belopp du har valt. I de allra flesta fall sänks beloppet ju äldre du blir.

Tänk på

  • Kolla ifall du redan har en olycksfallsförsäkring, i vissa fall kan en försäkring ingå med jobbet, fackförbundet eller någon förening som du är med i
  • Ersättningen sänks ju äldre du blir
  • Vanligtvis gäller inte försäkringen vid riskfyllda aktiviteter
  • Det kan vara bra att ha en olycksfallsförsäkring om du spelar sporter som t.e.x hockey eller rugby.

 

Senast redigerat den januari 17, 2023 av Max Söderberg