TRAFIKFÖRSÄKRING

Trafikförsäkring kan tecknas separat, men ingår också i både helförsäkring och halvförsäkring. Alla bilar som körs i trafik måste ha en trafikförsäkring.

Jämför Trafikförsäkring

 

Alla bilar måste ha en trafikförsäkring

Även om din bil har körförbud så måste den ha en trafikförsäkring enligt lag. Däremot inte om den är avställd. Om du inte har trafikförsäkringen på en bil som är påställd i trafik, så måste du betala en straffavgift för varje dag som din bil är oförsäkrad. Därför måste du tänka på att teckna en försäkring direkt då du ta över någon annans bil genom ett ägarbyte. Bilförsäkring medföljer aldrig bilköpet utan är personligt och måste tecknas av den som står som ägare på bilen.

Varför ska man ha en trafikförsäkring?

Trafikförsäkringen täcker vissa kostnader som kan uppstå vid en bilolycka, till exempel om du kör på någon eller något. Om du eller ditt fordon blir förstörd och ansvaret ligger på någon annan, så är det dennes försäkring som täcker skadekostnaderna och vice versa.  Om du ”bara” har trafikförsäkring och inte hel eller halvförsäkring så kan du inte få ersättning för stöld eller skadegörelse på egen bil och inte heller i de fall du har orsakat en bilolycka. Av den anledningen kan det vara en bra anledning att ha en halv eller helförsäkring även om bilen är avställd. Då täcker försäkringen om fordonet stjäls, blir sönderslagen eller börjar brinna.

Trafikförsäkringens pris

Om du krockar i trafiken och inte har någon bilförsäkring eller trafikförsäkring kommer du personligen att bli ersättningsskyldig för de skador som uppstår på den andras fordon och personskador. Du får heller ingen ersättning för skadorna på din egna bil (för skador på egen bil krävs hel eller halvförsäkring).

Att teckna en trafikförsäkring kostar ungefär 3 kronor per dag. Om du har en påställd bil i trafik kommer du att få debiteras straffavgift för varje dygn bilen är utan försäkring. Staffavgiften varierar beroende på vilket fordon det är, men generellt kostar det ca 100 kr/dygn. Att ha bilen påställd och utan försäkring kan därför bli en dyr historia och kosta omkring 3000 kr per månad.

 

 

Senast redigerat den januari 17, 2023 av Max Söderberg