Trasig frys, spis och vitvaror – täcker hemförsäkring?

trasig kyl hemförsäkring

Att hantera trasiga vitvaror, vare sig det gäller en trasig frys, trasig spis eller trasig kyl, kan vara en jobbig upplevelse för alla hushåll. Dessa vitvaror är livsviktiga i vår vardag för att bevara mat, tillaga måltider och för att hålla våra livsmedel smidiga.

När olyckan är framme, och du står där med en vitvara som vägrar att fungera, så dyker frågan om vad nästa steg är upp. Som tur är så kan en bra hemförsäkring erbjuda en lösning.

Hemförsäkringen täcker i de flesta fall kostnader och ger ersättning vid trasig frys, spis eller kyl.

Utöver grundskyddet i din hemförsäkring så kan du även teckna en drulleförsäkring (kallas även för otursförsäkring eller allriskskydd). Den är nödvändig när du har otur och något av dina lösa föremål skadas (därav namnet ”otursförsäkring”). För att drullen ska gälla så ska det vara en plötslig och oförutsett händelse. Drulleförsäkring kan redan finnas i din hemförsäkring, som det gör i t.ex Hedvig. Annars kan du teckna det som ett tillägg.

Trasig frys hemförsäkring

Är frysen sönder? Det kan leda till mer än bara en obekväm situation – det kan leda till att matvaror blir dåliga och därmed ekonomisk förlust. Om detta inträffar så är det viktigt att veta hur din hemförsäkring kan komma till undsättning. Din hemförsäkrings täckning för en trasig frys beror på vilken policy och villkor ditt försäkringsbolag har, samt den specifika orsaken till skadan. Generellt så kan du få ersättning på din hemförsäkring om skadan beror på en plötsligt eller oförutsedd händelse. Exempel på sådana händelser är ett strömavbrott eller att någon komponent ger upp.

För att kunna få ersättning för en trasig frys så är det första steget att kontakta ditt försäkringsbolag och göra en anmälan på skadan, detta kan oftast göras online. Här är det viktigt att du har all dokumentation som kan komma att behövas till hands, såsom kvitton eller bilder av skadan. Detta kan underlätta processen. Försäkringsbolaget kan kräva att en tekniker kommer och undersöker din frys för att fastställa orsaken till att den är trasig.

Trasigt kylskåp hemförsäkring

Att få ut på sin hemförsäkring för trasig kyl fungerar ungefär likadant som med en trasig frys. Täckningen för ett trasigt kylskåp genom din hemförsäkring är beroende av orsaken tillskadan. Om felet uppstår på grund av en plötsligt och oväntad händelse, exempelvis ett elavbrott eller någon annan olycka inom hemmet, så kan din försäkring träda in.

Det är viktigt att du snabbt kontaktar ditt försäkringsbolag för att anmäla händelsen. Ge all detaljerad information du har och eventuella bevis på skadan, inklusive foton och en beskrivning av händelseförloppet. Detta kan snabba på hela processen mycket. Försäkringsbolag kommer vilja göra en bedömning på skadan, vilket oftast betyder att det blir en inspektion av en tekniker.

Även om ditt kylskåp går sönder pga blixtnedslag så kan du få ersättning på din hemförsäkring.

Trasig diskmaskin hemförsäkring

En trasig diskmaskin kan skapa både frustration och oväntade utgifter. Då är det viktigt att veta om att din hemförsäkring kan komma till undsättning. Det beror på försäkringsbolagets villkor och hur skadan skett, men i de flesta fall så kan du få ersättning på din hemförsäkring. Den täcker oftast skador på vitvaror som beror på plötsliga händelser, typ en vattenskada som uppstår när diskmaskinen läcker och skadar ditt köksgolv.

Ditt försäkringsbolag har förmodligen en policy som skiljer sig något från din grannes. Till exempel så kan det i vissa fall krävas att du först försöker få produkten reparerad genom tillverkarens garanti, om den fortfarande gäller.

Det första du bör göra om diskmaskinen är trasig är att dokumentera skadan noggrant och anmäla till ditt försäkringsbolag. Det kan även vara smart att ta reda på om det finns någon maxgräns för ersättning, samt vilka steg som behövs för att påbörja processen för ersättning eller reparation. Du bör även komma ihåg att förebyggande underhåll och regelbunden kontroll av dina vitvaror kan minska risken för skador. Därmed kan du även undvika potentiellt krångel med försäkringsanspråk.

Hemförsäkring trasig tvättmaskin

Kan man få ersättning av sin hemförsäkring för trasig tvättmaskin? Ja, förmodligen. En trasig tvättmaskin kan snabbt förvandla det där extra smidiga till ett kaos av tvättuppsamlingar och andra onödiga utgifter. I sånna situationer så är hemförsäkringen ett jätteviktigt skydd att ha, då du kan få ersättning till reparation eller en ny tvättmaskin.

Direkt när du upptäcker att din tvättmaskin är trasig så bör du meddela ditt försäkringsbolag. Ge en utförlig beskrivning av vad problemet är. Det är viktigt att du noga undersöker omständigheterna kring händelsen, eftersom vissa skador kan bero på yttre påverkan eller slitage. Detta kan påverka din möjlighet till att få ersättning för trasig tvättmaskin.

I de flesta fall så krävs en professionell bedömning för att avgöra om en reparation är möjligt eller om maskinen för bytas ut. Din hemförsäkring kan täcka kostnaden för repration eller ersättning. Notera att det baseras på aktuellt värde och kan variera beroende på olika specifika villkor.

Precis såhär fungerar det också med andra trasiga saker i ditt hem, till exempel ett sprucket handfat.

Trasig spis hemförsäkring

En trasig spis kan väcka många frågor om din hemförsäkring, samt vara en stor olägenhet i vardagen. Kostnaden för reparation eller utbyte kan vara stor, dock så kan hemförsäkringen komma till undsättning i dessa lägen. Det är däremot avgörande att du förstår vilka aspekter av skadan på din spis som täcks. Din hemförsäkring skyddar i regel mot skador som orsakats av plötsliga händelser. Detta kan exempelvis vara en eldsvåda som startat pågrund av att du har en trasig spis. Däremot, om din spis slutat fungera pågrund av åldern eller slitage så är det inte lika säkert att den omfattas av din hemförsäkring.

Det första steget om du har en trasig spis och vill få ut på din hemförsäkring är att läsa igenom din försäkringspolicy. Då kan du lättare förstå vilket typ av skydd du har. Du borde även kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt för att diskutera situationen och få vägledning om hur du går vidare.

I vissa fall så kan hemförsäkringen erbjuda ersättning för tillfälliga lösningar. Typ att köpa en bärbar kokplatta medan du väntar på att reparationen eller ersättningen av din gamla spis blir färdig. Se till att spara alla kvitton och dokumentation som är relaterad till skadan. Skriv även ner vilka åtgärder du vidtar, eftersom detta kommer att vara värdefullt när du lämnar in ditt försäkringsanspråk. Se även till att du regelbundet underhållet och kontrollerar dina vitvaror för att minska risken för problem i framtiden.

Skribent & grundare av FörsäkraMig.se.