Varför ett formulär?kontakta försäkramig.se

  Vi använder oss av ett kontaktformulär istället för att bara skriva våran mejl för att:

  • Göra det enklare för dig.
  • Förhindra spam.
  • Kunna hjälpa dig snabbare.
  • Det är snabbare.

  Göra det enklare för dig

  Ett formulär gör det enklare för att du slipper öppna din mejl app, logga in, kolla adressen och sedan skriva mejlet. Formuläret gör det alltså enklare och smidigare för att du bara behöver fylla i några få fält så skickas mejlet.

  Förhindra spam

  En annan sak är att formuläret kan förhindra spam, ifall vi hade lämnat våran mejl hade vemsomhelst enkelt kunna skickat spam-mejl till oss eller bygga något som skickar mejl per automatik.

  Kunna hjälpa dig snabbare

  Det är också mycket snabbare eftersom att vi har själva byggt upp formuläret. Det betyder att vi har byggt upp det för att vi så enkelt och snabbt som möjligt ska kunna läsa mejlet.

  Det är snabbare

  Den här punkten är väldigt lik den första ”Göra det enklare för dig” p.g.a att det blir snabbare då du inte måste öppna din mejl.