.

JÄMFÖR BILFÖRSÄKRING – OKQ8 FÖRSÄKRING

OKQ8 BILFÖRSÄKRING

OKQ8 Bilförsäkring lanserades 2020 som en trygg och smidig bilförsäkring för de som faktiskt vet hur det känns att köra i diket.

Självriskreducering (med BackUp Plus)

Betala med AutoGiro

Lätt att teckna

.

okq8 logo

OKQ8 Försäkring

OKQ8s försäkringar erbjuder bil- och olycksfallsförsäkring.

Bilförsäkring

Vad ingår i OKQ8s bilförsäkring?

Var kan jag teckna?

Olycksfallsförsäkring

OKQ8 erbjuder även olycksfallsförsäkring. Detta innebär att du kan få ersättning att du kan få ersättning vid skada efter olycka.

OKQ8 Olycksfallsförsäkring Omsorg

Vad är Olycksfallsförsäkring Omsorg? Jo, det innebär att du kan få ett riktigt bra skydd om olyckan är framme.

  • Om du åker bil när olyckan är framme så dubblas ersättningen.
  • Försäkringen gäller även för familjemedlemmar som är med dig vid olyckstillfället.
  • Du blir försäkrad 24/7, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
  • Du behöver inte betala någon självrisk och det är ingen skatt på ersättningen.
  • Ingen annan bestämmer vad ersättningen ska användas till, det gör du själv.
  • Mängdrabatt! – Du får mer rabatt desto fler i familjen du försäkrar. Pssst, passa på att teckna för hela familjen!

Vad mer ingår i OKQ8 Omsorg?

Utöver det som står ovanför så ingår:

Ersättning av OKQ8 för Medicinsk invaliditetolycksfallsförsäkring

Du kan få ersättning för funktionsnedsättning som orsakats av en olycka. Vilken ersättning du kan få baseras på hur stor grad den livslånga invaliditetsgraden förväntas vara. Invaliditet mäts på en skala mellan 5% – 100% och fastställs oberoende av den försäkrades yrke, arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Om invaliditetsgraden bedöms som lägre än 5% utbetalas en fast ersättning. Bedömningen av funktionsnedsättning ska göras av en behörig läkare.

Ersättning vid Sjukhusvistelse 

Skulle du råka ut för en olycka kan du få en engångsersättning för sjukhusvistelse som varar minst tre dagar i följd. Om du måste vistas på sjukhus i minst sju dagar i streck så kan du få dygnsersättning. Ersättning betalas då ut från dag ett upp till 30 dagar. Du får ingen ersättning för den dag du lämnar sjukhuset. Sjukhusvistelsen ska kunna styrkas av behörig läkare.

Efterlevandeskydd

Vid dödsfall lämnas ersättning till din förmånstagare. Du får själv välja vem som är din förmånstagare, men om inget annat angetts skriftligt till AIG är det din partner och barn som blir förmånstagare. Om sånna anhöriga saknas är det de laga arvingarna som får efterlevandeskyddet. För att ersättningsbeloppet ska betalas ut så måste dödsfallet inträffa inom tre år efter olyckstillfället.

Vilken försäkring är bäst?

Det beror på. Den försäkringen som är bäst för dig kanske inte är bäst för grannen. Därför är det viktigt att du jämför försäkringar för att veta vilken som är bäst för just dig.