Försäkra solceller, solpaneler och solfångare

När du installerar solenergilösningar som solceller, solpaneler och solfångare, är det viktigt att tänka på hur dessa kommer att försäkras. Solenergisystem är en betydande investering och för att skydda dig mot skador eller förluster är det klokt att ha rätt försäkring på plats. Hos många försäkringsbolag täcker din hemförsäkring solenergilösningar både på mark och tak.

försäkring solceller

Försäkring som täcker solceller, solpaneler och solfångare

Många hemförsäkringar inkluderar skydd för solceller, solpaneler och solfångare som är fast monterade på ditt hus. Detta innebär att om ditt solenergisystem skadas på grund av brand, storm eller annan olyckshändelse, kan hemförsäkringen täcka reparationskostnaderna.

Vissa försäkringsbolag erbjuder specifika försäkringar för solenergisystem, som ger ett mer omfattande skydd jämfört med standard hemförsäkring. Dessa försäkringar kan inkludera skydd mot skador på grund av tekniska fel, sabotage eller stöld. Dessutom kan de täcka intäktsförluster om ditt system går ner och du inte kan producera el under en period.

Vad man bör tänka på vid försäkringar för solceller

  • Kolla hemförsäkringens villkor för att se om ditt solenergisystem omfattas och på vilket sätt.
  • Överväg om du behöver en tilläggsförsäkring som erbjuder ett bredare skydd.
  • Vissa försäkringar kräver att solenergisystemet är korrekt installerat och regelbundet underhållet.
  • Ha en tydlig dokumentation och värdering av ditt solenergisystem för att underlätta skadeanmälningar.

Försäkring solceller på mark

Om du installerar solceller på marken, vilket är vanligt för större solcellsanläggningar, behöver du tänka på några extra aspekter, som att markmonterade solceller kan vara mer utsatta för vandalism och stöld. Försäkringen bör därför inkludera skydd mot dessa risker.

Markmonterade system kan också vara mer utsatta för skador från naturhändelser som översvämningar och jordskred. Se till att försäkringen täcker dessa risker.

Precis som för takmonterade system, måste markmonterade solceller installeras enligt tillverkarens anvisningar och underhållas regelbundet för att försäkringen ska gälla. För solcellsparker är det särskilt viktigt att ha försäkring som täcker intäktsbortfall vid driftsstopp. Detta skydd kan vara avgörande för att säkra ekonomin vid oförutsedda händelser.

Hemsol har en utförlig guide om hur det går till att montera solceller på marken, fördelar och nackdelar, samt information om priser, bygglov, mm.

Försäkringsbolag som erbjuder skydd för solenergisystem

Flera försäkringsbolag erbjuder försäkringar som täcker solenergisystem, bland annat:

  • Folksam – Foksam erbjuder ett utökat skydd för solenergisystem inom ramen för deras villahemförsäkring.
  • Länsförsäkringar: – Länsförsäkringar har specifika försäkringar för solenergisystem som täcker både skador och driftstopp.
  • Trygg-Hansa – Trygghansa erbjuder försäkringar som inkluderar skydd för solceller och solpaneler i deras hemförsäkring.

Batteriförsäkring för solceller

Många hushåll och företag väljer att installera batterilagringssystem tillsammans med sina solceller. Batterier gör det möjligt att lagra överskottsenergi för användning när solen inte skiner, vilket ökar självförsörjningsgraden och kan minska energikostnaderna. Men precis som solceller är batterier en betydande investering som behöver skyddas.

Varför du bör försäkra ditt batterisystem

Batterisystem för solceller är dyra och känsliga för olika typer av skador. En batteriförsäkring kan skydda dig mot fysiska skador orsakade av brand, vatten, vandalism eller andra olyckor. Även tekniska fel och defekter som påverkar batteriets prestanda eller livslängd går att försäkra, samt naturligtvis stöld.

Vad bör ingå i en batteriförsäkring?

När du letar efter en batteriförsäkring, bör du se till att försäkringen täcker både fysiska skador och tekniska fel och att försäkringen gäller både för nya och använda batterier.

Försäkringen bör täcka kostnader för reparation eller utbyte av batteriet samt intäktsbortfall. Om du förlitar dig på lagrad energi för att sänka energikostnaderna eller för att försörja kritiska system, kan försäkringen täcka förlorade intäkter vid driftstopp. Tänk dock på att försäkringsbolaget kan kräva regelbundet underhåll och inspektioner för att försäkringen ska gälla.

Olika försäkringsbolag erbjuder olika villkor och priser. Jämför flera alternativ för att hitta den bästa försäkringen för dina behov.

Skribent & grundare av FörsäkraMig.se.