.

VILKEN IDROTTSSKADA ÄR VANLIGAST?

Inom olika idrotter så förekommer ofta skador, såsom knäskador eller huvudskador. Men vilken idrottsskada är det egentligen som är vanligast? I det här inlägget kommer vi att gå in djupare på vilken idrottsskada som är vanligast samt annan information om vad som gäller med försäkring vid idrottsskador.

Vilken idrottsskada är vanligast?

När har man rätt till ersättning?

vilken idrottsskada är vanligast

Vilken idrottsskada är vanligast?

Vilken idrottsskada som är vanligast varier beroende på vilket idrott du håller på med, men absolut vanligast inom alla idrotter är knäskador, men fotledsskador och axelskador är inte ovanliga de heller. Inom vissa idrotter är det även vanligt med skallskador, som ofta kan ha hjärnskakning som följd.

Information hämtad från en undersökning av Folksam.

Hur gäller försäkringen under idrott?

Din försäkring kan fungera lite annorlunda beroende på vilken idrott du utövar, men i regel så är du försäkrad genom föreningen som du är medlem i. Så länge du betalar medlemsavgiften och följer de regler som finns så ska den försäkringen gälla. Kontakta din förening och kolla vad som gäller med försäkring för medlemmarna om du har fler frågor.

Försäkringen för din idrott gäller endast om det är en yttre händelse som orsakat skadan, alltså till exempel en motståndare som tacklar dig.

Till och från träning/match

Hur din försäkring gäller till och från match beror också på vilken sport du spelar, men i regel så gäller försäkringen oftast under direkt färd till och från dessa typer av aktiviteter. Dock om du till exempel skulle krocka med bilen så är det din bilförsäkring som gäller, inte förbundets försäkring.

Ishockey

För dig som ishockeyspelare så är du försäkrad av din förening. Alla som spelar i ett lag för vilket lagförsäkringsavgiften är betald till distriksförbundet omfattas av Gjensidiges olycksfallsförsäkring. För att försäkringen ska vara giltig ska spelarna också vara registrerade i spelarkortsregistret (TSM). Ungdomar under 10 år omfattas av en ungdomsförsäkring, den är premiefri.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som orsakas under en organiserad träning eller match, eller ishockeyskola. Försäkringen gäller även under direkt färd till och från dessa typer av aktiviteter, detta gäller även om aktiviteten sker på annan ort än din hemort (eller utomlands).

Fotboll

Inom fotbollen så är alla spelare i SvFF (Svenska Fotbollförbundet) försäkrad av en idrottsförsäkring som ger skydd om en skada uppstår i samband med träning eller match. Men medlemsförsäkringen omfattas även av ett skydd i form av föreningsförsäkring som RF står för. I båda dessa fall så är det Folksam som har försäkringarna.

Innebandy

Du som spelar i en förening som ingår i Svenska Innebandyförbundet omfattas av en idrottsförsäkring. Alltså, alla som spelar innebandy och har betalat licensavgiften är försäkrade (detta gäller även om du löst en motionslicens).

Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när du deltar i match, organiserad träning eller någon typ av ”prova på”-verksamhet inom innebandy organiserat av Svenska innebandyförbundet, dess distrikt och förening.

Även här gäller försäkringen under direkt färd till eller från någon sådan aktivitet. Om aktiviteten sker på annan ort än hemorten så gäller försäkringen även under resan. För att försäkringen ska gälla utomlands så måste det sökas sanktion samt via Folksam teckna tilläggsförsäkring K96 för att licensförsäkringen ska gälla fullt ut.

Handboll

Handbollsspelare är försäkrade genom en olycksfallsförsäkring hos Gjensidige i samband med träningar eller matcher, samt under direkt resa till eller från dessa aktiviteter. Detta gäller även om du provar på handboll genom någon av Svenska Handbollsförbundets handbollsskolor.

Basket

När du spelar basket så är du försäkrad hos Folksam genom SBBF (Svenska Basketbollförbundet). Detta är förutsatt att du spelar i en förening som är ansluten till SBBF och har en basketlicens, om du är över 13 år. Försäkringen gäller om du råkar ut för en skada under träning eller match.

Skribent & grundare av FörsäkraMig.se.