Hur man väljer rätt självrisk till bilförsäkringen

hur man väljer rätt självrisk till bilförsäkring

Hur man väljer rätt självrisk till bilförsäkringen undrar i princip alla som tecknar en bilförsäkring idag. Men hur gör man egentligen? Man kan såklart inte veta om man kommer att råka ut för en trafikolycka och därmed kan man inte heller veta vad som är optimalt. Sanningen är dock att din optimala självrisknivå kanske inte är samma som grannens.

Den bästa självrisknivån är individuell beroende på olika faktorer, exempelvis din ekonomiska situation. Målet är oftast däremot att hitta något typ av mellanting där man inte betalar för mycket i premie, men inte heller har en skyhög självrisk.

Om du lyckas du med att hitta en optimal ”balans” mellan de två så kan du spara mycket pengar på din fordonsförsäkring. I den här guiden kommer vi att gå igenom hur man väljer rätt självrisk till bilförsäkringen tillsammans med all information du kommer att behöva innan du väljer självrisk.

Vilken självrisknivå är bäst för mig?

Som sagt, du kan omöjligt veta exakt vilken självrisknivå som är bäst för dig. Men när du ska välja självrisknivå så är det viktigaste att du tar hänsyn till dina individuella behov och kapacitet. Det finns en hel del olika faktorer som du bör överväga och ha i åtanke innan du väljer självrisknivå. Men fokus borde hela tiden vara på att hitta en perfekt balans mellan en rimlig kostnad och täckning som är tillräcklig.

Vad är självrisk?

Självrisken är den mängd pengar du betalar själv om du råkar ut för en skada eller trafikolycka innan försäkringsbolaget kommer att betala ut ersättning. Detta kan antingen vara en fast eller rörlig självrisk. En fast självrisk innebär att din självrisk är ett satt pris, alltså att du redan innan vet vad du kommer att betala. En rörlig självrisk betyder att du får betala en del av skadekostnaderna själv, till exempel 20%. Kolla hos ditt försäkringsbolag för att veta om du har en fast eller rörlig självrisk. I vissa fall får du själv välja om du vill ha fast eller rörlig självrisk.

Om du väljer en högre självrisk så kan du oftast få en lägre premie. På samma gång så ger en lägre självrisk en högre försäkringspremie. Inom fordonsförsäkringar så varierar självrisken för olika typer av skador. Till exempel kollision, skadegörelse eller stöld. Detta gäller även för vissa andra försäkringar, såsom hemförsäkring.

Ta hänsyn till din ekonomi – Hur man väljer rätt självrisk till bilförsäkringen

Det som förmodligen är viktigast då du ska välja självrisknivå är din ekonomiska situation. Om du har mycket pengar sparat för att täcka en högre självrisk så kanske du bör ta det. Detta kommer att innebära att du kommer få en lägre försäkringspremie att betala varje månad. Men om du å andra sidan har en mer begränsad budget med inte lika mycket sparade pengar så kan en lägre självrisk vara värt att kolla på. Detta kommer såklart betyda att mer av din månadslån kommer att gå till försäkringspremien, men vid fall av olycka så blir självrisken billigare.

Detta betyder att ”den perfekta självrisknivån” är individuell. Det handlar om att hitta en bra balans mellan kostnad och täckning. Tänk igenom alla faktorer som är inblandade, inklusive din individuella situation och gör en bedömning på vad för självrisknivå du bör välja.

Jämför självrisknivåer

En annan smart sak du kan göra för att veta vilken självrisk du ska välja är att jämföra olika självrisknivåer. Detta gör det enklare för dig att veta vilken självrisknivå du ska välja. Som tidigare nämnt så har olika bilförsäkringar olika självrisker. I tabellen på vår sida ”jämför bilförsäkring” kan du se alla självrisker från alla försäkringsbolag, såsom Hedvig, genom att klicka på ”Mer info” hos ett försäkringsbolag.

Ha dock i åtanke att du inte kan byta bilförsäkring när som helst enligt den svenska Försäkringsavtalslagen.

En låg självrisk

En låg självrisk betyder en billig självrisk. Du offrar en billigare försäkringspremie för att betala en lägre självrisk. Detta kan vara rätt för dig som har bra koll på din ekonomi och hellre betalar en större summa i premie varje månad än en hög självrisk.

En hög självrisk

Hög självrisk är såklart motsatsen till en låg självrisk. Alltså är en hög självrisk en dyr sådan. Det betyder att du betalar en lägre premie varje månad, men att du betalar större delen av skadekostnaden om olyckan är framme. En hög självrisk kan vara ett bra alternativ om du har en större summa sparade pengar eller en buffert för oväntade händelser. Detta är även lämpligt för dig som inte tänker att du kommer behöva göra skadeanmälningar så ofta.

En valbar självrisk – välj rätt självrisknivå

I en helförsäkring till bil så ingår vagnskadeförsäkring. Detta täcker skador på ditt fordon även om det är du som är vållande till skadan. Detta kan vara tryggt att ha om du har en dyrare bil, då skadorna annars kan bli väldigt dyra. Kom dock ihåg att vagnskadegaranti ingår de första åren efter du köpt en helt ny bil.

Vagnskadeförsäkringar har valbar självrisk. Detta innebär att du själv väljer nivå. I vanliga fall finns det 3 nivåer:

  • Låg (standard): Oftast mellan 2000 och 3000 kr
  • Mellan: Oftast mellan 4000 och 6000 kr
  • Hög: Oftast mellan 6000 och 9000 kr

Skribent & grundare av FörsäkraMig.se.