Bensinpriser historik

Vad kostar bensinen idag? Bensinpriserna ändras ständigt, det kan ändras från dag till dag. Nedan får du ett medelvärde på hur hög bensinpriserna har varit genom tiderna. Ända sedan 1950 tills idag..


ÅRTALPRIS (=DÅ)PRIS (=NU)
19500,74 kr/l13,60 kr/l
19600,73 kr/l8,57 kr/l
19700,84 kr/l6,64 kr/l
19802,88 kr/l9,42 kr/l
19906,29 kr/l9,90 kr/l
20009,56 kr/l11,99 kr/l
201012,97 kr/l13,89 kr/l
202013,39 kr/l13,39 kr/l
202117,84 kr/l17,84 kr/l
202220,50 kr/l28,22 kr/l
2023
Aug
20,44 kr/l
2023
Sep
21,34 kr/l
2023
Okt
20,59 kr/l
2023
Nov
20,34 kr/l
2023
Dec
18,84 kr/l
ÅRTALPRIS (=DÅ)PRIS (=NU)
Bensinpriser historik då och nu
bensinpriser genom tiderna

Varför ändras bensinpriserna?

Bensinpriserna går upp och ned flera gånger per dag (Därför är priserna ovan ett medelvärde). Priset styrs av 3 olika skatter, koldioxidskatt, energiskatt och moms. Vilket är ungefär 60% av priset på bensinen. Om bensinen t.e.x kostar 13,26 kr/l så utgörs det av nedan kostnader.

  • Produktkostnad 3,92 kr/l
  • Energiskatt 4,1 kr/l
  • Koldioxidskatt 2,59 kr/l
  • Moms på bensinen 0,98 kr
  • Moms på skatten 1,67 kr

Utöver skatterna så styrs bensinpriset av råoljepriset.

I dagens samhälle, där bilen ofta är en oumbärlig del av vardagen, är det två faktorer som sätter tonen för ekonomin hos bilägare – bensinpriser och bilförsäkringar. Dessa två komponenter, tillsynes orelaterade, spelar faktiskt en nära sammanvävd roll i vårt bilägarliv.

Bensinprisernas berg- och dalbana

Bensinpriserna verkar likt en oberäknelig berg- och dalbana, påverkade av allt från geopolitiska händelser till naturkatastrofer. För bilägare blir det en ekonomisk balansakt att planera sina körningar och undvika de högsta topparna i prisökningar.

Samtidigt är den ökande medvetenheten om klimatförändringar och miljöpåverkan en annan dimension som börjar influera bilägares val av bränsle. Många funderar över övergången till alternativa drivmedel och elbilar för att inte bara spara pengar utan också minska sin klimatpåverkan.

Bilförsäkringens trygga famn

Å andra sidan finns bilförsäkringen, en pålitlig komponent i bilägarens ekonomi som erbjuder skydd och trygghet. Men här finns också en snårskog av val och variabler som kan påverka månadskostnaden. Allt från bilmodell och förarens körhistorik till täckningsomfång och självrisk spelar in. Trots det är en välfungerande bilförsäkring en investering som betalar sig när olyckan är framme.

Samspelet mellan bensinpriser och bilförsäkringar

Det intressanta är hur dessa två faktorer samverkar. Vid höga bensinpriser kanske bilägaren funderar på att använda bilen sparsamt och väljer ett försäkringsalternativ som passar körmönstret, som till exempel en försäkring med lägre årlig körsträcka. Å andra sidan, när bensinpriserna är låga, kanske fokus skiftar mer mot att utnyttja bilen fullt ut och därmed krävs en bredare täckning från försäkringen.

Tips för balanserad ekonomi som bilägare

  1. Jämför och förhandla: Jämför priser på både bensin och försäkringar regelbundet. Det finns ofta utrymme för förhandling och byte av leverantörer.
  2. Anpassa försäkringen: Anpassa din bilförsäkring efter ditt verkliga behov. Om du kör mindre, överväg en försäkring med lägre årlig körsträcka.
  3. Överväg miljövänliga alternativ: Utforska miljövänliga drivmedel och bilmodeller för att spara pengar och minska din klimatpåverkan.
  4. Planera dina körningar: Försök att planera dina körningar för att undvika de mest kostsamma perioderna med höga bensinpriser.

Att vara medveten om samspelet mellan bensinpriser och bilförsäkringar kan ge bilägare möjlighet att balansera ekonomin och maximera värdet av sina resurser. I en värld där förändring är det enda konstanta, är flexibilitet och medvetenhet nyckeln till ekonomisk framgång som bilägare.

Du kan här hos försäkramig.se även läsa om att spara pengar, hur du kan låna pengar till bilköpet & hur du kan jämföra billigaste försäkringar!


Annons:
Inte råd att tanka bilen på grund av de höga bensinpriserna?
LÅN UTAN UC? Låna 1000-300.0000 kronor direkt!

Skribent & grundare av FörsäkraMig.se.